De Raad van Advies

De Raad van Advies wordt gevormd door oud-bestuursleden en docenten van Fontys ACI. De Raad van Advies wordt door het huidige bestuur gekozen. De RvA is een extern orgaan die haar kennis en netwerk ter beschikking stelt aan de vereniging en fungeert op deze manier als raadgever. Het advies van de Raad van Advies is niet bindend voor de vereniging maar slechts raadgevend.  De Raad van Advies wordt alleen benaderd wanneer daar behoefte naar is vanuit het bestuur van #CLUBACI of vanuit de leden van #CLUBACI. De Raad van Advies en het bestuur komen tenminste eenmaal per jaar op informele wijze samen tijdens een aparte vergadering. Deze vergadering wordt geleid door de voorzitter van #CLUBACI.