LOÏS CLAASSEN

VOORZITTER

LARISSA KUSTER

SECRETARIS / VICE-VOORZITTER

IRIS VAN DEN AKKER

PENNINGMEESTER

NIELS FEKKEN

COMMISSARIS SOCIALE ZAKEN

AMBER VAN DE BURGT

COMMISSARIS STUDIE ZAKEN

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de vereniging en houdt het overzicht over de gehele vereniging en het bestuur. Vanzelfsprekend is de voorzitter het aanspreekpunt voor de gehele vereniging en externe partijen. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen en zal in deze zin handelen. 

Verdere taken van de voorzitter: 

 • De bestuurs- en algemene ledenvergaderingen voorzitten;
 • De agenda van de bestuursvergadering opstellen;
 • Plaatsnemen in de overkoepelende vereniging voor Fontys studieverenigingen;
 • Het contact met andere verenigingen in Tilburg onderhouden;
 • Het contact met de Raad van Advies van studievereniging #CLUBACI onderhouden;Het contact onderhouden met oud-bestuursleden;
 • Externe communiqués verzorgen zoals
 • Geschreven stukken als een voorwoord;
 • Speeches;
 • Dankwoorden. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. De taken van de penningmeester van studievereniging #CLUBACI zijn:

 • Bijhouden van de boekhouding;
 • Opstellen van de begroting aan het begin van het bestuursjaar en het presenteren hiervan op de eerste Algemene Ledenvergadering;
 • Tussentijdse evaluatie maken van de aan het begin van het be-stuursjaar gemaakte begroting;
 • Begeleiden en controleren van de boekhouding van de verschillen-de commissies;
 • Opstellen van de realisatie aan het einde van het bestuursjaar en het presenteren van deze realisatie op de laatste algemene ledenvergadering;
 • Onderhouden van het contact met de Kascommissie;
 • Onderhouden van het contact met de penningmeesters van de commissies;
 • Begrotingen goedkeuren of laten corrigeren;
 • Verantwoordelijk zijn voor alle correspondentie wat te maken heeft met financiële zaken, zoals facturen;
 • Verantwoordelijk zijn voor de algemene verenigingskas;
 • Het contact onderhouden met de bank;
 • Plaatsnemen in de vorm van een passieve rol in de commissies ex-cursies, stage design en Graduation Night;

De Commissaris Sociale Zaken is verantwoordelijk voor alle feesten, borrels en buitenschoolse activiteiten. Ze begeleidt de trajecten hiervan, legt de procedures uit en zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Ook onderhoudt de Commissaris het contact met alle externe partners van #CLUBACI. Verder houdt ze ook toezicht op het onderlinge contact tussen de verschillende commissies, zodat alle projecten goed verlopen. 

De taken van de commissaris sociale zaken van studievereniging #CLUBACI zijn: 

 • Opzetten/voortzetten van evenementen georganiseerd door #CLUBACI;
 • Verantwoordelijk zijn voor de promotie van evenementen via posters, flyers, mails;
 • Verantwoordelijk zijn voor drukwerk en het contact met drukkers en vormgever;
 • Verantwoordelijk zijn voor de planning van de evenementen zodat niet alles tegelijk plaatsvindt;
 • Uitleg geven aan leden hoe procedures verlopen om in bepaalde commissies te komen en wat eventuele vereisten zijn;
 • Samenstellen van de commissies voor evenementen binnen studievereniging #CLUBACI met de secretaris;
 • Onderhouden van contact met de commissies voor evenementen;
 • Begeleiden van de commissies voor evenementen;
 • Informeren van bestuur over de vooruitgang in de commissies voor evenementen tijdens de bestuursvergaderingen;
 • Opstellen van de nieuwsbrief samen met secretaris en de commissaris studie gerelateerde zaken;
 • Plaatsnemen in commissie stage design, intern en extern van studievereniging #CLUBACI;
 • Representatief zijn voor de vereniging;
 • Openstaan voor ideeën en suggesties van leden en andere betrokkenen;
 • Aanwezigheid, voor zover mogelijk, bij activiteiten georganiseerd door studievereniging #CLUBACI;
 • Promotie van activiteiten georganiseerd door studievereniging #CLUBACI;
 • Werven van nieuwe leden; 

Binnen het dagelijks bestuur van #CLUBIEMES onderhoudt de Commissaris Studiegerelateerde Zaken het contact met de grootste partner, namelijk: Fontys ACI. De commissaris is verantwoordelijk voor de studiegerelateerde activiteiten georganiseerd door de vereniging. Hieronder valt het onderzoek doen naar welke activiteiten de leden graag aangeboden zien worden door studievereniging #CLUBACI het opzetten van deze activiteiten inclusief de promotie ervan en het on-derhouden van contact met studiegerelateerde commissies en part-ners.

2021 – 2022

Loïs Claassen
Voorzitter

Larissa Kuster
Secretaris/Vice Voorzitter

Iris van den Akker
Penningmeester

Amber van de Burgt
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Niels Fekken
Commissaris Sociale Zaken

2020-2021

Loïs Claassen
Voorzitter

Larissa Kuster
Secretaris/Vice Voorzitter

Iris van den Akker
Penningmeester 

Tess Beintema
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Janne van Ratingen
Commissaris Sociale Zaken

2020 – 2021

Nore Messing
Voorzitter


Secretaris/Vice Voorzitter

Isa van Renterghem
Penningmeester 

Tess Beintema
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Janne van Ratingen
Commissaris Sociale Zaken

2019 – 2020

Nore Messing
Voorzitter

Sakina Aissat
Secretaris/Vice Voorzitter

Simon Veerman
Penningmeester 

Jane Roemeling
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Gitte de Dooij
Commissaris Sociale Zaken

2019 – 2020

Meggy van der Ven
Voorzitter

Lonneke Vullers
Secretaris/Vice Voorzitter

Tom van den Elzen
Penningmeester 

Jane Roemeling
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Gitte de Dooij
Commissaris Sociale Zaken

2018 – 2019

Liselotte Rovers (2018) / Lisa de Jong (2019)
Voorzitter

Lisa de Jong (2018) / Gwen van Tilburg (2019)
Secretaris/Vice Voorzitter

Leroy Soet Frijhoff
Penningmeester

Pat Ummentum
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Doris Brandon
Commissaris Sociale Zaken

2017 – 2018

Garrett Regan
Voorzitter

Tim Vromans
Secretaris/Vice Voorzitter

Patricia van Elswijk
Penningmeester

Doris Brandon (2018) / Anna de Vries (2017)
Commissaris Sociale Zaken

Thuur Kurvers
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

2016 – 2017

Cheima Jallab
Voorzitter

Kelly van Dam
Secretaris/Vice Voorzitter

Jasper van Peperstraten
Penningmeester

Celine Brussen
Commissaris Sociale Zaken

Daan van Hoof
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

2015 -2016

Lisa Theunissen
Voorzitter

Birgitta Miermans
Secretaris en vice-voorzitter

Joris van Blerck
Penningmeester

Aneesa Inaad Mohamed Ali
Commissaris studiegerelateerde zaken

Puck van der Weijst
Commissaris sociale zaken

2014 – 2015

Martijn Vrijken
Voorzitter

Bo Verbiest
Secretaris en vice-voorzitter

Kirill Blokker
Penningmeester

Celine Langeraert
Commissaris sociale zaken

Kenya van den Ende
Commissaris studiegerelateerde zaken

2013 – 2014

Anouk Jeuken
Voorzitter

Felicia Rodrigues dos Santos
Secretaris en vice-voorzitter

Jasper Leijten
Penningmeester

Jiska Roewen 
Sociale zaken

Marissa van Rijsingen
Studiegerelateerde zaken

2012 – 2013

Gijs Matthee
Voorzitter

Miranda van Engelshoven
Secretaris en vice-voorzitter

Yara Pelzer
Penningmeester

Daniëlle van Nispen
Studiegerelateerde zaken

Dasja Groeneveld
Sociale zaken

2011 – 2012

Pim Kamphuis
Voorzitter

Sanne Heesbeen
Penningmeester/vice-voorzitter

Megan Holstein
Secretaris

Lisa Wehkamp
Commissaris evenementen

2020 – 2021

Loïs Claassen
Voorzitter

Larissa Kuster
Secretaris/Vice Voorzitter

Iris van den Akker
Penningmeester 

Tess Beintema
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Janne van Ratingen
Commissaris Sociale Zaken

2019 – 2020

Nore Messing
Voorzitter

Sakina Aissat
Secretaris/Vice Voorzitter

Simon Veerman
Penningmeester 

Jane Roemeling
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Gitte de Dooij
Commissaris Sociale Zaken

2019 – 2020

Meggy van der Ven
Voorzitter

Lonneke Vullers
Secretaris/Vice Voorzitter

Tom van den Elzen
Penningmeester 

Jane Roemeling
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Gitte de Dooij
Commissaris Sociale Zaken

2018 – 2019

Liselotte Rovers (2018) / Lisa de Jong (2019)
Voorzitter

Lisa de Jong (2018) / Gwen van Tilburg (2019)
Secretaris/Vice Voorzitter

Leroy Soet Frijhoff
Penningmeester

Pat Ummentum
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Doris Brandon
Commissaris Sociale Zaken

2017 – 2018

Garrett Regan
Voorzitter

Tim Vromans
Secretaris/Vice Voorzitter

Patricia van Elswijk
Penningmeester

Doris Brandon (2018) / Anna de Vries (2017)
Commissaris Sociale Zaken

Thuur Kurvers
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

2016 – 2017

Cheima Jallab
Voorzitter

Kelly van Dam
Secretaris/Vice Voorzitter

Jasper van Peperstraten
Penningmeester

Celine Brussen
Commissaris Sociale Zaken

Daan van Hoof
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

2015 -2016

Lisa Theunissen
Voorzitter

Birgitta Miermans
Secretaris en vice-voorzitter

Joris van Blerck
Penningmeester

Aneesa Inaad Mohamed Ali
Commissaris studiegerelateerde zaken

Puck van der Weijst
Commissaris sociale zaken

2014 – 2015

Martijn Vrijken
Voorzitter

Bo Verbiest
Secretaris en vice-voorzitter

Kirill Blokker
Penningmeester

Celine Langeraert
Commissaris sociale zaken

Kenya van den Ende
Commissaris studiegerelateerde zaken

2013 – 2014

Anouk Jeuken
Voorzitter

Felicia Rodrigues dos Santos
Secretaris en vice-voorzitter

Jasper Leijten
Penningmeester

Jiska Roewen 
Sociale zaken

Marissa van Rijsingen
Studiegerelateerde zaken

2012 – 2013

Gijs Matthee
Voorzitter

Miranda van Engelshoven
Secretaris en vice-voorzitter

Yara Pelzer
Penningmeester

Daniëlle van Nispen
Studiegerelateerde zaken

Dasja Groeneveld
Sociale zaken

2011 – 2012

Pim Kamphuis
Voorzitter

Sanne Heesbeen
Penningmeester/vice-voorzitter

Megan Holstein
Secretaris

Lisa Wehkamp
Commissaris evenementen