null

Nore Messing

Voorzitter
null

Sakina Aissat

Secretaris/ Vice-Voorzitter
null

Simon Veerman

Penningmeester
null

Jane Roemeling

Commissaris studiezaken
null

Gitte de Dooij

Commissaris Socialezaken

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de voorzitter?

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de vereniging en houdt het overzicht over de gehele vereniging en het bestuur. Vanzelfsprekend is de voorzitter het aanspreekpunt voor de gehele vereniging en externe partijen. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen en zal in deze zin handelen. 

Verdere taken van de voorzitter: 

• De bestuurs- en algemene ledenvergaderingen voorzitten; 

• De agenda van de bestuursvergadering opstellen; 

• Plaatsnemen in de overkoepelende vereniging voor Fontys studieverenigingen; 

• Het contact met andere verenigingen in Tilburg onderhouden; 

• Het contact met de Raad van Advies van studievereniging #CLUBACI onderhouden; 

• Het contact onderhouden met oud-bestuursleden; 

• Externe communiqués verzorgen zoals 

– Geschreven stukken als een voorwoord; 

– Speeches; 

– Dankwoorden. 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de vice-voorzitter/secretaris?

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de penningmeester?

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. De taken van de penningmeester van studievereniging #CLUBACI zijn:

• Bijhouden van de boekhouding;
• Opstellen van de begroting aan het begin van het bestuursjaar en het presenteren hiervan
op de eerste Algemene Ledenvergadering;
• Tussentijdse evaluatie maken van de aan het begin van het be-stuursjaar gemaakte begroting;
• Begeleiden en controleren van de boekhouding van de verschillen-de commissies;
• Opstellen van de realisatie aan het einde van het bestuursjaar en het presenteren van deze
realisatie op de laatste algemene ledenvergadering;
• Onderhouden van het contact met de Kascommissie;
• Onderhouden van het contact met de penningmeesters van de commissies;
• Begrotingen goedkeuren of laten corrigeren;
• Verantwoordelijk zijn voor alle correspondentie wat te maken heeft met financiële zaken,
zoals facturen;
• Verantwoordelijk zijn voor de algemene verenigingskas;
• Het contact onderhouden met de bank;
• Plaatsnemen in de vorm van een passieve rol in de commissies ex-cursies, stage design en Graduation Night;

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de commissaris studiegerelateerdezaken?

Binnen het dagelijks bestuur van #CLUBIEMES onderhoudt de Commissaris Studiegerelateerde Zaken het contact met de grootste partner, namelijk: Fontys ACI. De commissaris is verantwoordelijk voor de studiegerelateerde activiteiten georganiseerd door de vereniging. Hieronder valt het onderzoek doen naar welke activiteiten de leden graag aangeboden zien worden door studievereniging #CLUBACI het opzetten van deze activiteiten inclusief de promotie ervan en het on-derhouden van contact met studiegerelateerde commissies en part-ners.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de commissaris sociale zaken?

De Commissaris Sociale Zaken is verantwoordelijk voor alle feesten, borrels en buitenschoolse activiteiten. Ze begeleidt de trajecten hiervan, legt de procedures uit en zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Ook onderhoudt de Commissaris het contact met alle externe partners van #CLUBACI. Verder houdt ze ook toezicht op het onderlinge contact tussen de verschillende commissies, zodat alle projecten goed verlopen. 

De taken van de commissaris sociale zaken van studievereniging #CLUBACI zijn: 

• Opzetten/voortzetten van evenementen georganiseerd door #CLUBACI; 

• Verantwoordelijk zijn voor de promotie van evenementen via posters, flyers, mails; • Verantwoordelijk zijn voor drukwerk en het contact met drukkers en vormgever; 

• Verantwoordelijk zijn voor de planning van de evenementen zodat niet alles tegelijk plaatsvindt; 

• Uitleg geven aan leden hoe procedures verlopen om in bepaalde commissies te komen en wat eventuele vereisten zijn; 

• Samenstellen van de commissies voor evenementen binnen studievereniging #CLUBACI met de secretaris; 

• Onderhouden van contact met de commissies voor evenementen; 

• Begeleiden van de commissies voor evenementen; 

• Informeren van bestuur over de vooruitgang in de commissies voor evenementen tijdens de bestuursvergaderingen; 

• Opstellen van de nieuwsbrief samen met secretaris en de commissaris studie gerelateerde zaken; 

• Plaatsnemen in commissie stage design, intern en extern van studievereniging #CLUBACI; 

• Representatief zijn voor de vereniging; 

• Openstaan voor ideeën en suggesties van leden en andere betrokkenen; 

• Aanwezigheid, voor zover mogelijk, bij activiteiten georganiseerd door studievereniging #CLUBACI; 

• Promotie van activiteiten georganiseerd door studievereniging #CLUBACI; 

• Werven van nieuwe leden; 

Welke besturen gingen ons voor?

Bestuur 2019-2020

Jane Roemeling
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Sakina Aissat
Secretaris/Vice Voorzitter

Nore Messing
Voorzitter

Simon Veerman
Penningmeester 

Gitte de Dooij
Commissaris Sociale Zaken

Jane Roemeling
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Lonneke Vullers
Secretaris/Vice Voorzitter

Meggy van der Ven
Voorzitter

Gitte de Dooij
Commissaris Sociale Zaken 

Tom van den Elzen
Penningmeester

Bestuur 2018-2019

Pat Ummentum
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Lisa de Jong (2018) / Gwen van Tilburg (2019)
Secretaris/Vice Voorzitter

Liselotte Rovers (2018) / Lisa de Jong (2019)
Voorzitter

Leroy Soet Frijhoff
Penningmeester

Doris Brandon
Commissaris Sociale Zaken

Bestuur 2017-2018

Doris Brandon (2018) / Anna de Vries (2017)
Commissaris Sociale Zaken

Patricia van Elswijk
Penningmeester

Garrett Regan
Voorzitter

Tim Vromans
Secretaris/Vice Voorzitter

Thuur Kurvers
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Bestuur 2016-2017

Celine Brussen
Commissaris Sociale Zaken

Jasper van Peperstraten
Penningmeester

Cheima Jallab
Voorzitter

Kelly van Dam
Secretaris/Vice Voorzitter

Daan van Hoof
Commissaris Studiegerelateerde Zaken

Bestuur 2015-2016

Aneesa Inaad Mohamed Ali
Commissaris studiegerelateerde zaken

Birgitta Miermans
Secretaris en vice-voorzitter

Lisa Theunissen
Voorzitter

Joris van Blerck
Penningmeester

Puck van der Weijst
Commissaris sociale zaken

Bestuur 2014-2015

Celine Langeraert
Commissaris sociale zaken

Martijn Vrijken
Voorzitter

Kenya van den Ende
Commissaris studiegerelateerde zaken

Kirill Blokker
Penningmeester

Bo Verbiest
Secretaris en vice-voorzitter

Bestuur 2013-2014

Jiska Roewen 
Sociale zaken

Felicia Rodrigues dos Santos
Secretaris en vice-voorzitter

Jasper Leijten
Penningmeester

Anouk Jeuken
Voorzitter

Marissa van Rijsingen
Studiegerelateerde zaken

Bestuur 2012-2013

Gijs Matthee
Voorzitter

Miranda van Engelshoven
Secretaris en vice-voorzitter

Daniëlle van Nispen
Studiegerelateerde zaken

Dasja Groeneveld
Sociale zaken

Yara Pelzer
Penningmeester

Bestuur 2011-2012

Lisa Wehkamp
Commissaris evenementen

Megan Holstein
Secretaris

Pim Kamphuis
Voorzitter

Sanne Heesbeen
Penningmeester/vice-voorzitter

Interesse in een functie binnen het bestuur van #CLUBACI? Solliciteer nu!

Upload hier je C.V.