Het bestuur

null

Liselotte Rovers

Voorzitter
null

Lisa de Jong

Secretaris/ Vice-Voorzitter
null

Leroy Soet Frijhoff

Penningmeester
null

Pat Ummenthum

Commissaris studiezaken
null

Doris Brandon

Commissaris Socialezaken

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de voorzitter?

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de vereniging en houdt het overzicht over de gehele vereniging en het bestuur. Vanzelfsprekend is de voorzitter het aanspreekpunt voor de gehele vereniging en externe partijen. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen en zal in deze zin handelen. 

Verdere taken van de voorzitter: 

• De bestuurs- en algemene ledenvergaderingen voorzitten; 

• De agenda van de bestuursvergadering opstellen; 

• Agenda van de algemene ledenvergaderingen, in samenwerking met 

de secretaris opstellen; 

• Plaatsnemen in de overkoepelende vereniging voor Fontys studieverenigingen; 

• Het contact met andere verenigingen in Tilburg onderhouden; 

• Het contact met de Raad van Advies van studievereniging #CLUBACI onderhouden; 

• Plaatsnemen in vier commissies van studievereniging #CLUBACI; 

• Het contact onderhouden met oud-bestuursleden; 

• Representatief zijn voor de vereniging; 

• Openstaan voor ideeën en suggesties van leden en andere betrokkenen; 

• Externe communiqués verzorgen zoals 

– Geschreven stukken als een voorwoord; 

– Speeches; 

– Dankwoorden. 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de vice-voorzitter/ secretaris?

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de penningmeester?

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. De taken van de penningmeester van studievereniging #CLUBACI zijn:

• Bijhouden van de boekhouding;
• Opstellen van de begroting aan het begin van het bestuursjaar en het presenteren hiervan
op de eerste Algemene Ledenvergadering;
• Tussentijdse evaluatie maken van de aan het begin van het be-stuursjaar gemaakte begroting;
• Begeleiden en controleren van de boekhouding van de verschillen-de commissies;
• Opstellen van de realisatie aan het einde van het bestuursjaar en het presenteren van deze
realisatie op de laatste algemene ledenvergadering;
• Onderhouden van het contact met de Kascommissie;
• Onderhouden van het contact met de penningmeesters van de commissies;
• Begrotingen goedkeuren of laten corrigeren;
• Verantwoordelijk zijn voor alle correspondentie wat te maken heeft met financiële zaken,
zoals facturen;
• Verantwoordelijk zijn voor de algemene verenigingskas;
• Het contact onderhouden met de bank;
• Plaatsnemen in de vorm van een passieve rol in de commissies ex-cursies, stage design en Graduation Night;

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de commissaris studiegerelateerdezaken?

Binnen het dagelijks bestuur van #CLUBIEMES onderhoudt de Commissaris Studiegerelateerde Zaken het contact met de grootste partner, namelijk: Fontys ACI. De commissaris is verantwoordelijk voor de studiegerelateerde activiteiten georganiseerd door de vereniging. Hieronder valt het onderzoek doen naar welke activiteiten de leden graag aangeboden zien worden door studievereniging #CLUBACI het opzetten van deze activiteiten inclusief de promotie ervan en het on-derhouden van contact met studiegerelateerde commissies en part-ners.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de commissaris sociale zaken?

De Commissaris Sociale Zaken is verantwoordelijk voor alle feesten, borrels en buitenschoolse activiteiten. Ze begeleidt de trajecten hiervan, legt de procedures uit en zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Ook onderhoudt de Commissaris het contact met alle externe partners van #CLUBACI. Verder houdt ze ook toezicht op het onderlinge contact tussen de verschillende commissies, zodat alle projecten goed verlopen. 

De taken van de commissaris sociale zaken van studievereniging #CLUBACI zijn: 

• Opzetten/voortzetten van evenementen georganiseerd door #CLUBACI; 

• Verantwoordelijk zijn voor de promotie van evenementen via posters, flyers, mails; • Verantwoordelijk zijn voor drukwerk en het contact met drukkers en vormgever; 

• Verantwoordelijk zijn voor de planning van de evenementen zodat niet alles tegelijk plaatsvindt; 

• Uitleg geven aan leden hoe procedures verlopen om in bepaalde commissies te komen en wat eventuele vereisten zijn; 

• Samenstellen van de commissies voor evenementen binnen studievereniging #CLUBACI met de secretaris; 

• Onderhouden van contact met de commissies voor evenementen; 

• Begeleiden van de commissies voor evenementen; 

• Informeren van bestuur over de vooruitgang in de commissies voor evenementen tijdens de bestuursvergaderingen; 

• Opstellen van de nieuwsbrief samen met secretaris en de commissaris studie gerelateerde zaken; 

• Plaatsnemen in commissie stage design, intern en extern van studievereniging #CLUBACI; 

• Representatief zijn voor de vereniging; 

• Openstaan voor ideeën en suggesties van leden en andere betrokkenen; 

• Aanwezigheid, voor zover mogelijk, bij activiteiten georganiseerd door studievereniging #CLUBACI; 

• Promotie van activiteiten georganiseerd door studievereniging #CLUBACI; 

• Werven van nieuwe leden; 

Intresse? Solliciteer nu

Upload hier je C.V.